Toegang tot gezondheidszorg
Sociale determinanten
Huisvesting
Medische kwaliteit
Betaalbare geneesmiddelen
Milieu en gezondheid
Orde der geneesheren
Internationale solidariteit
Arbeid en gezondheid
Contengentering RIZIV-nummers

 

Toegang tot gezondheidszorg

Gezondheidszorg als basisrecht betekent dat de toegang tot zorg niet mag afhangen van de financiële draagkracht van de patiënt. In principe dient daarvoor de hele gezondheidszorg, om te beginnen met de eerste lijn, gratis toegankelijk te zijn. Gratis is niet kosteloos, maar wel kostbaar. We verdedigen de sociale zekerheid als solidair herverdelingsmechanisme. Gezondheidszorg mag geen koopwaar zijn. GVHV verstrekt gratis eerstelijnszorg en engageert zich in de strijd voor een openbare toegankelijke gezondheidszorg zonder tweedeling.

Language