Toegang tot gezondheidszorg
Sociale determinanten
Huisvesting
Medische kwaliteit
Betaalbare geneesmiddelen
Milieu en gezondheid
Orde der geneesheren
Internationale solidariteit
Arbeid en gezondheid
Contengentering RIZIV-nummers

 

Sociale determinanten

Sociaaleconomische determinanten hebben veel meer invloed op ziekte en sterfte dan de geneeskunde en haar medisch technische vooruitgang. Met sociale determinanten bedoelen we de omstandigheden waarin mensen leven, werken, wonen,... Verbetering van deze materiële levensomstandigheden komt er pas ten volle gekomen onder druk van georganiseerde arbeidersstrijd die overheden kan verplichten tot maatregelen voor de volksgezondheid en sociale bescherming. GVHV wil deze strijd ondersteunen en volgt de interessante medische literatuur hierrond op de voet.

Language