Wetenschappelijke publicaties

De drie hoofdkenmerken van GVHV volgens onze visietekst zijn duidelijk: toegankelijkheid, solidariteit en kwaliteit. Voor GVHV maakt onderzoek natuurlijk integraal deel uit van onze permanente kwaliteitsbevordering.

Geregeld worden resultaten gepubliceerd in vaktijdschriften in binnen- en in buitenland. Niet in het minst dankzij het knappe werk van onze jonge artsen die jaarlijks voor hun opleiding een ambitieus onderzoeksproject realiseren. Soms wordt gesproken over GVHV-MPLP als ‘de vijfde universiteit’. Met natuurlijk speciale aandacht voor de band tussen gezondheid en sociale determinanten.

Zo verwoordde fijnstofspecialist en hoogleraar Ben Nemery het in zijn stemoproep voor PVDA in 2014: "Als academicus ben ik onder de indruk van de dossierkennis en wetenschappelijk goede onderbouwing van Geneeskunde voor het Volk in "grote" dossiers, zoals de terugbetaling van geneesmiddelen (het "Kiwi-model") of de problematiek van de mobiliteit in Antwerpen (het Oosterweeldossier)."

Het gaat over de impact van de crisis op de gezondheid van onze patiënten, over waarom langer werken voor de meerderheid van de mensen niet meer mogelijk is, over de gevolgen van slecht wonen op gezondheid, de gevolgen van stress op het werk, over wanneer patiënten wel of niet tevreden zijn van hun huisarts ...

Hier vind je alle publicaties op een rijtje!

Protocollen testing rusthuis

Gezondheidseffecten van werken met een niet vast contract. Een bespreking van de literatuur en ervaringen van patiënten

Context

De laatste decennia zijn de werkomstandigheden grondig veranderd in de hele Westerse wereld: stabiel werk met een vast uurrooster en een vast loon wordt steeds meer vervangen door flexibele tewerkstelling zoals uitzendarbeid en tijdelijke contracten. Aangezien werk een belangrijke sociale determinant is van gezondheid, is er een toenemende bezorgdheid bij wetenschappers dat dit fenomeen een negatieve impact heeft op het welzijn van deze groep werknemers. Bovendien wordt niet alleen in wetenschappelijk onderzoek, maar ook in de huisartsenpraktijk vastgesteld dat deze trend bepaalde uitdagingen met zich meebrengt.

Continue Reading

Financiering van integrale zorg in de eerste lijn: Impact van commercialisering in Nederland en Zweden

De stijging van het aantal patiënten met chronische aandoeningen, vormt wereldwijd een belangrijke uitdaging voor de organisatie van de gezondheidszorg. Multimorbiditeit vraagt een andere manier van aanpak. Er is een shift nodig naar integrale zorg. Hierin zijn patiëntgerichtheid, comprehensiviteit en coördinatie essentieel, met de eerste lijn als spil. Hoe kan financiering zo’n shift stimuleren of remmen? Vele recente publicaties in ons land zoeken naar oplossingen. Ondertussen vonden in andere landen van Europa zoals Zweden en Nederland grondige veranderingen plaats in de financiering, ook van de eerste lijn. Vaak gaat het om een evolutie richting meer commercialisering.

Continue Reading

Psychisch onwelzijn bij nietwerkende moeders in Sint-JansMolenbeek

Deze thesis werd geschreven vanuit een gedeeld gevoel van onmacht met de vrouwen in Molenbeek die soms in zeer precaire levensomstandigheden leven en het gevoel hebben dat hun leven geen vaste grond heeft om op te bouwen. Chaos, armoede, relationele problemen, discriminatie, zich onbegrepen voelen en het gevoel van onrechtvaardigheid zorgen voor een groot psychisch onwelzijn bij deze vrouwen die we dagelijks in de huisartsenpraktijk zien.

Wanneer we in dit onderzoek te horen krijgen hoeveel patiënten in onze praktijk kampen met ernstig psychisch onwelzijn, mag het ons niet verwonderen dat Molenbeek de laatste weken zoveel in het nieuws is gekomen. In het kader van de recente aanslagen, benadrukt deze thesis nogmaals hoe belangrijk het is om verandering te brengen in deze algemene malaise onder de bevolking in deze en soortgelijke wijken.

Een structurele aanpak van alle determinanten die inspelen op de fysische en psychische gezondheid van de Molenbekenaars zou een belangrijke preventieve zet kunnen zijn in het voorkomen van verdere te betreuren uitingen van dit onwelzijn in België.

Continue Reading

Leerboek Huisartsgeneeskunde: De huisarts helpt de patiënt om voor zichzelf op te komen

Dirk Van Duppen van Geneeskunde voor het Volk werkte mee aan het zopas gepubliceerde Leerboek Huisartsgeneeskunde. Het leerboek is het resultaat van samenwerking tussen de vakgroepen huisartsgeneeskunde van de acht Nederlandse en vier Vlaamse universiteiten. Dirk schreef samen met de Nederlandse professor Jozien Bensing een hoofdstuk over patiëntgerichte geneeskunde en empowerment van de patiënt.

Het hoofdstuk kun je hier downloaden: www.gvhv.be/docs (pdf)

Impact van de leefomgeving op gezondheid

Gezondheid wordt bepaald door meer dan alleen een ziekteverwekker en de toegang tot gezondheidszorg. Er zijn ook sociale determinanten van gezondheid waarvan de leefomgeving er één is. De huisartsen van het medisch actiecentrum de Renfort, een groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Sint-Jans-Molenbeek, vermoedden via hun huisbezoeken en verhalen van patiënten dat ook bij hen de leefomgeving een grote impact zou kunnen hebben op gezondheid. Een onderzoek op basis van gegevens uit de EMD’s en vragenlijsten ging na welke omgevingsfactoren mogelijk een rol spelen bij luchtweginfecties, astma, psychische stress en gedrag- en leerstoornissen.

Continue Reading

Language