Toegang tot gezondheidszorg
Sociale determinanten
Huisvesting
Medische kwaliteit
Betaalbare geneesmiddelen
Milieu en gezondheid
Orde der geneesheren
Internationale solidariteit
Arbeid en gezondheid
Contengentering RIZIV-nummers

 

Huisvesting

Een kindje met astma dat in een vochtige beschimmelde kamer slaapt, een bejaarde die zijn huis niet uitkomt omdat de lift van zijn appartementsgebouw kapot is,... In onze groepspraktijken hebben we elke dag te maken met de problemen van huisvesting. Een aantal van onze artsen wonen in sociale woningen en/of hebben een mandaat in de gemeenteraad. Vele redenen dus om bekommerd te zijn en de gemeenschap mee te organiseren voor het recht op wonen in een gezond huis.

Language