Vandaag stellen in België 900 000 mensen een bezoek aan de huisarts uit om financiële redenen. Onaanvaardbaar voor een land met zoveel rijkdom als het onze. Het zou niet mogen zijn dat je moet betalen om een huisarts te zien. Niemand kiest er tenslotte voor om ziek te zijn.

 

Betuig je steun en teken de petitie!


Heeft u dit veld correct ingevuld?

Heeft u dit veld correct ingevuld?

Heeft u dit veld correct ingevuld?

Heeft u dit veld correct ingevuld?

Laat hier je steunbetuiging of getuigenis achter

De printversie van de petitie downloaden

Bij de huisarts mag er geen plaats zijn voor financiële drempels. Als centrale figuur in de eerste lijn van onze gezondheidszorg, moet je huisarts zo toegankelijk mogelijk zijn: dat versterkt de kwaliteit van het hele systeem.

Op 1 juli wordt het dankzij de verplichte derde-betalersregeling voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming zo goed als gratis. Kunnen we niet hetzelfde systeem toepassen voor iedereen? Verschillende armoede-organisaties, artsenverenigingen en ngo’s doen allemaal voorstellen in die richting.

‘Zonder geld naar de huisarts’, de Wereldgezondheidsorganisatie raadt het aan, en het principe bestaat al in de meeste Europese landen rondom ons. Het is een haalbare maatregel die betaalbaar is en veel administratief werk overbodig kan maken. Toch lijkt deze regering er tot nu toe nog niet voor open te staan. Tijd dat alle voorstanders het idee op de agenda zetten!

Language