NO TO AUSTERITY

Geneeskunde voor het Volk steunt Griekse gezondheidscentra

 

 

Een humanitaire crisis

Overal in Europa richten de besparingen een ravage aan. Het neoliberale beleid vernietigt het sociale weefsel en is erop gericht een samenleving te scheppen van het "ik-ik-ik".

De toegang tot gezondheidszorg staat zwaar onder druk. In België hebben al 900.000 mensen een bezoek aan de huisarts moeten uitstellen om financiële redenen (Zonder geld naar de huisarts). Maar in andere Europese landen gaat de neoliberale shocktherapie nog veel verder. Zoals in Griekenland bijvoorbeeld.

Op vrijdag 16 juli schreven dokters, artsenverenigingen en professoren van verschillende geneeskundefaculteiten een open brief aan de Belgische regering. Ze trokken aan de alarmbel over de toestand op vlak van volksgezondheid en sociale wantoestanden in Griekenland. Een kwart van de bevolking leeft er onder de armoedegrens. Het werkloosheidspercentage bedraagt 25%. In 2014 kon 57,9% van de allerarmsten hun water- en elektriciteitsrekeningen niet meer betalen. Een derde van de Grieken is niet meer beschermd door sociale zekerheid. Het percentage mensen met onbeantwoorde medische behoeftes is bijna verdubbeld, van 5,4% in 2008 tot 9% in 2013. Tussen 2008 en 2011 is het aantal zware depressies vermenigvuldigd met factor 2,5. Kinderen zijn de eerste slachtoffers van deze besparingsmaatregelen. Volgens de OESO is het aantal overleden pasgeborenen toegenomen met 32%. Het nieuwe neokoloniale besparingsplan van de Trojka (EU, ECB, IMF) zal de situatie alleen nog maar erger maken.

Ondanks dit alles verzetten de Grieken zich. Ze komen al jaren op straat. Ze hebben ook massaal Ochi (Neen) gestemd tegen nieuwe besparingsmaatregelen in het referendum van 5 juli 2015. Maar de Trojka heeft desondanks nieuwe besparingen opgelegd.

Solidariteitscampagne van Geneeskunde voor het Volk

Geneeskunde voor het Volk heeft besloten in actie te komen en een grootschalige solidariteitscampagne te lanceren voor het Griekse volk.

Freja Haak, dokter bij Geneeskunde voor het Volk in Hoboken : "Veel patiënten waren verontwaardigd over het koloniale dictaat van de Trojka. Voor veel mensen zijn de maskers afgevallen : politici beweren dat ze strijden voor vrede en democratie, maar tegelijkertijd verwoesten ze een land en zijn bevolking. Vandaar ons idee om een solidariteitscampagne te lanceren : als de Europese leiders en de Trojka een economische dictatuur voeren tegen het Griekse volk, willen wij dat beantwoorden met solidariteit van onderuit."

Om geld in te zamelen heeft Gvhv beslist om badges en armbandjes te verkopen aan 2 euro in de dokterspraktijken.

U kan ook een bedrag storten op BE21 0012 4556 7603 met de mededeling "STEUN GRIEKENLAND".

Voor Freja Haak, "zijn er twee doelen voor deze campagne. We willen geld inzamelen voor gezondheidscentra in Griekenland. We hebben ook rechtstreekse contacten met het eerstelijnsgezondheidscentrum KIFA Athene, via het netwerk Solidarity4All en met het Ellinikou ziekenhuis. Zij zorgen ervoor dat duizenden behoeftige Grieken toegang hebben tot gezondheidszorg. Er kunnen ook nog andere projecten bijkomen in de loop van de campagne. Anderzijds willen we ook de Belgische bevolking informeren over de situatie in Griekenland. Wij voelen ons allemaal een beetje Griek. Vandaag is het Griekse volk slachtoffer van de brutaliteit van de Trojka, maar morgen kan hun geweld zich uitbreiden naar Spanje en Portugal en overmorgen is het misschien aan ons. Een Europa van solidariteit en samenwerking, daar moeten we nu aan beginnen bouwen."

Toon dat je solidair bent met de Grieken, koop en draag deze badge...

Met de opbrengst steunt Geneeskunde voor het Volk het Kifacentrum in Athene, een sociaal gezondheidscentrum dat gratis gezondheidszorg aanbiedt.

 

No to austerity! Ik ben solidair met de Grieken

Zin om mee actief te zijn?

  • Deel onze actie op Facebook en Twitter, met de hashtag #notoausterity
  • Financiële steun is zeer welkom op BE21 0012 4556 7603 met de mededeling “Steun Griekenland”
  • Badges en “OXI” armbanden zijn verkrijgbaar in onze praktijken en voor de online verkoop doen we beroep op de online shop van de PVDA
  • Wil je meer weten? Eens een spreker uitnodigingen? Neem dan contact op via oxi[at]gvhv.be

Language