Steun ons

Je wil GVHV financieel steunen? Elke gift is welkom! Iedere dag staan we paraat om aan meer dan 30.000 patiënten gratis zorgen te verlenen. We doen campagnes zoals rond het Kiwimodel voor goedkopere geneesmiddelen en we doen wetenschappelijk onderzoek in dienst van het volk. GVHV is ook mede-organisator van ManiFiesta, het feest van de solidariteit. Met jouw steun geef je ons extra slagkracht voor onze strijd voor gratis geneeskunde in een gezonde maatschappij.

Stort je bijdrage op rekeningnummer BE21 0012 4556 7603 met vermelding "Steun GVHV/MPLP".

GVHV in actie.

 

 

Language