Wetenschappelijke publicaties

Impact van de leefomgeving op gezondheid

Gezondheid wordt bepaald door meer dan alleen een ziekteverwekker en de toegang tot gezondheidszorg. Er zijn ook sociale determinanten van gezondheid waarvan de leefomgeving er één is. De huisartsen van het medisch actiecentrum de Renfort, een groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Sint-Jans-Molenbeek, vermoedden via hun huisbezoeken en verhalen van patiënten dat ook bij hen de leefomgeving een grote impact zou kunnen hebben op gezondheid. Een onderzoek op basis van gegevens uit de EMD’s en vragenlijsten ging na welke omgevingsfactoren mogelijk een rol spelen bij luchtweginfecties, astma, psychische stress en gedrag- en leerstoornissen.

Contactpersoon
Leen Vermeulen

Auteur
Sigrid Huyghel

Groepspraktijk
GVHV Molenbeek

Periode
2010

Research methode
Masterthesis

Categorie
Huisvesting en gezondheid

MeSH
Huisartsengeneeskunde

Al een aantal decennia is men het erover eens dat gezondheid bepaald wordt door meer dan alleen een toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg. Dit werd onder andere vastgelegd in de Alma Ata verklaring in 1978. Later ontwikkelden Dahlgren en

Whitehead de zogenaamde sociale determinanten van gezondheid, waarvan leefomgeving (inclusief huisvesting) er één is.

Verschillende aspecten van de leefomgeving gaande van de kwaliteit en type van de woning tot de karakteristieken van de buurt waarin de woning zich bevindt, hebben volgens de bestaande literatuur een impact op zowel geestelijk als fysiek welzijn. De huisartsen van het medisch actiecentrum de Renfort, een groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Sint-Jans-Molenbeek, vermoedden via hun huisbezoeken en verhalen van patiënten dat ook bij hen de leefomgeving een grote impact zou kunnen hebben op gezondheid.

Een impact die mogelijk belangrijker is dan de toegankelijkheid van gezondheidszorg, die hoog is in de Renfort. Deze studie onderzocht daarom aan de hand van gegevens uit EMD’s of er een impact kon zijn van de leefomgeving op de gezondheid van de patiënten van de Renfort. Dit zou een argument zijn voor sociale interventies ter verbetering van gezondheid. Extractie van gegevens uit medische dossiers is een alternatief voor de door sociologen vaak gebruikte methode van zelfrapportering.

Language