Wetenschappelijke publicaties

Gezondheidszorg op maat van Turkse en Marokkaanse patiënten. Resultaten van een focusgroepenonderzoek in Genk.

Contactpersoon
Milly Thoolen

Auteur
Harrie Dewitte
Latifa Ben Massaoud
Marc Martens
Michel Van Duffel
Milly Thoolen
Thomas Engelbeen

Groepspraktijk
GVHV Genk

Periode
2011

Research methode
Focusgroependonderzoek

Categorie
Chronische zorg

Gepubliceerd in
Huisarts nu

Hebben migranten nood aan een gespecialiseerde gezondheidszorg, afgestemd op voor hen specifieke behoeften? Dit vormde het uitgangspunt van een focusgroepenonderzoek in Genk. Het grootste verschilpunt met de autochtone bevolking waren de opvattingen over wie de zorg voor ouderen op zich moet nemen: de kinderen, het rusthuis of de thuiszorg. De zorg voor allochtone bejaarden moet op een andere manier aangepakt en begeleid worden dan bij de autochtone bejaarden. een interculturele bemiddelaar kan hierbij een cruciale rol spelen.

Bijlage

Language