Wetenschappelijke publicaties

Het verpleegkundig preventieconsult

Contactpersoon
Lieve Seuntjens

Groepspraktijk

GVHV Deurne

Periode
2012-2013

Research methode
Masterthesis

Categorie
Preventie

MeSH
huisartsgeneeskunde

Gepubliceerd in
Huisarts nu

Achtergrond

In de forfaitaire groepspraktijk De Bres werd als praktijkverbeterend project het preventieconsult, op basis van de Gezondheidsgids van Domus Medica, gedelegeerd aan de praktijkverpleegkundigen.

Doelstelling

De preventieve zorg voor de patiënten verbeteren en systematischer aanpakken.

Methode

Tijdens een voorbereidende fase werd een protocol opgesteld en opleiding gegeven. Er vond een proefinterventie plaats en een voor- en nameting. De statistische analyse gebeurde met SPSS.

Resultaten

55 patiënten kwamen op preventieconsult tijdens de 12 weken durende interventie. Persoonlijke aanspreking door de arts bleek de meest effectieve methode om patiënten uit te nodigen voor het verpleegkundig preventieconsult. Het consult duurde gemiddeld 30 minuten. De verwerking in het EMD nam gemiddeld 13 minuten in beslag. Alle vooropgestelde SMART-doelen werden bereikt. De patiënttevredenheid was groot.

Bijlage

Language