Praktische informatie

Waar vind ik het dichtsbijzijnde groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk?

Momenteel zijn er 11 groepspraktijken van GVHV, vijf in Vlaanderen, twee in Brussel en vier in Wallonië. Op deze website vind u een overzicht van al onze groepspraktijken.

Hoe kan ik mij inschrijven in een groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk?

Voor elke groepspraktijk zijn er andere procedures. Patiënten wonen best vlak bij hun huisarts, dus inschrijven is slechts mogelijk voor mensen die in de buurt van een groepspraktijk wonen. Al onze groepspraktijken werken volgens het "forfaitair systeem", dus met een vaste inschrijving. Sommige groepspraktijken hebben een systeem met een wachtlijst. Je telefoneert best zelf met de administratie van een groepspraktijk om een concrete vraag tot inschrijving te bespreken.

Wat is het "forfaitair systeem"?

Het forfaitair betalingssysteem, volgens de wet van 14 juli 1994 Art. 52§1 voorziet in de mogelijkheid om via een abonnementssysteem betaald te worden voor de zorgen door de huisarts, de (thuis)verpleegkundige en/of kinesitherapeut. Hierdoor ontvangt een groepspraktijk maandelijks een vast bedrag voor alle ingeschreven patiënten.

Dit bedrag komt overeen met wat de ziekteverzekering gemiddeld maandelijks terugbetaalt aan patiënten voor de zorgverlening door huisartsen, (thuis)verpleegkundigen en kinesitherapeuten, rekening houdend met hun verzekeringsstatuut. Buiten Geneeskunde voor het Volk zijn er nog veel huisartsen en wijkgezondheidscentra die dit systeem hanteren.

Waarom werken de meeste praktijken van Geneeskunde voor het Volk met een forfaitair systeem?

Gratis geneeskunde is van in het begin de standaard geweest bij GVHV. Toen Kris Merckx samen met Michel Leyers in Hoboken voor het eerst werkte aan terugbetalingstarief (het laten vallen van het remgeld) stuitte dat op heel veel protest. Maar sinds de jaren 60 is een lange weg afgelegd. Sinds een paar jaar voorziet het RIZIV zelf de mogelijkheid om aan gratis geneeskunde te doen via het forfaitair systeem.

Voor de patiënten is dat makkelijker: ze kunnen bij wijze van spreken zonder geld in hun portefeuille naar de dokter. Voor de artsen is de vaste inschrijving een voordeel: zo houden we een goed overzicht op het medisch dossier van onze patiënt.

Kan ik naar een andere huisdokter of verpleegkundige gaan als ik ben ingeschreven in een groepspraktijk met forfaitair betalingssysteem?

Als u ingeschreven bent, komt u tijdens de openingsuren steeds naar de huisdokter of verpleegster. Raadplegingen bij huisartsen, verpleegkundigen buiten de groepspraktijk worden niet door de mutualiteit terugbetaald.

Ik heb geen geld voor een dokter. Wat moet ik doen?

Gratis geneeskunde zou vanzelfsprekend moeten zijn in een rijk land als België. Uit onderzoek blijkt echter dat 14% van de bevolking problemen heeft om medische kosten te betalen. Met GVHV passen we al 30 jaar het principe van gratis geneeskunde toe in al onze praktijken. Te weinig om alle noden te kunnen ledigen, maar genoeg om te bewijzen dat gratis geneeskunde kan. Zeker in de eerste lijn.

Naast ons medisch werk zet GVHV zich dan ook in voor campagnes als kiwi (goedkopere geneesmiddelen) of komen we op voor solidariteit. Er zijn nog huisartsen die aan terugbetalingstarief werken. De meesten van hen werken in een wijkgezondheidscentrum, volgens het forfaitair systeem. De meeste wijkgezondheidscentra zijn aangesloten bij de Vereniging van Wijkgezondheidscentra in Vlaanderen en Brussel of bij de Féderation des Maisons Medicales in Wallonie en Brussel. 

Heeft Geneeskunde voor het Volk naast huisartsen ook specialisten of andere medische zorgen in haar aanbod?

De GVHV-groepspraktijken hebben voornamelijk huisartsen. In de meeste groepspraktijken zijn er ook verpleegsters. Steeds meer patiënten hebben een vaste kinesist. Sommige praktijken hebben een diëtiste, die je ook kan raadplegen als je niet bent ingeschreven. In Deurne en Genk werkt een acupuncturist. In Marcinelle is de mogelijkheid tot raadplegen van een gynecologe. Geen enkele praktijk heeft een vaste tandarts in dienst, maar vaak wordt er wel samengewerkt met een tandarts in de buurt die aan verminderd tarief werkt. Daarvoor bel je best met de dichtsbijzijnde praktijk.

Kan ik een afspraak maken, medicatie bestellen, medisch advies inwinnen of een dokter contacteren via de website?

De website van Geneeskunde voor het Volk heeft als doel zoveel mogelijk inlichtingen te geven, zowel qua dienstverlening als qua activiteiten. We appreciëren uw feedback en meningen. Maar voor individuele vragen aan dokters en verpleegsters neemt u best een afspraak op de consultatie of telefoneert u op de voorziene uren van de desbetreffende groepspraktijk. Sommige dokters zijn vlot per mail bereikbaar, maar dit bespreekt u best vooraf met eigen huisarts op de consultatie.

Kan ik vrijwilligerswerk doen bij Geneeskunde voor het Volk?

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij GVHV, al sinds het ontstaan. Momenteel zijn er vrijwilligers aan het onthaal, in de administratie, voor maatschappelijk werk, bij klusjes en onderhoud, bij het organiseren van feesten en bij grote verbouwingen. Overweegt U vrijwilligerswerk te doen: schrijf een brief of een mail naar de praktijk waar U wil werken en vermeld erbij wat je graag wil doen, hoeveel tijd je hebt en in welke praktijk je graag zou willen werken.

Is iedereen welkom bij Geneeskunde voor het Volk?

Ja. Vanaf de oprichting heeft Geneeskunde voor het Volk gratis gezondheidszorgen gegeven aan patiënten van alle rang, stand, afkomst, persoonlijke, politieke of religieuze overtuiging. Groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk zijn meestal te vinden in volkswijken vlakbij (vroegere) industrie. Dit komt omdat GVHV altijd veel belang heeft gehecht om de strijd van de werkende klasse te versterken.

In onze geschiedenis kan je lezen hoe de groepspraktijk in Hoboken ontstond toen de jonge student geneeskunde Kris Merckx actief was tijdens de staking van de scheepsherstellers of hoe Harrie Dewitte eerst in de mijnen ging werken alvorens GVHV Genk op te richten. Door de sluipende privatisering van de gezondheidszorg hebben steeds meer mensen moeite hun rekeningen te betalen. Velen onder hen worden geholpen met de gratis geneeskunde van GVHV.

Echter in sommige gebieden is het gebrek aan toegankelijke eerstelijnsgeneeskunde dermate verergerd dat we niet op alle aanvragen kunnen ingaan. Met het team van artsen, verpleegsters en anderen vinden we het immers ook belangrijk om te blijven actievoeren voor toegankelijke gezondheidszorgen voor alle mensen. Zoals bijvoorbeeld onze vele acties voor het kiwi-model om medicatie goedkoper te maken. Op 10 jaar is het aantal mensen voor wie gezondheidszorgen te duur zijn verdubbeld. In veel van onze praktijken kunnen we de toevloed van aanvragen voor gratis geneeskunde dan helaas ook niet meer beantwoorden.

Kan ik via Geneeskunde voor het Volk bij een diëtiste terecht?

In de groepspraktijken van Hoboken, Deurne, Genk, Lommel en Schaarbeek kan U een diëtiste raadplegen. Hiervoor hoeft U geen vaste patiënt te zijn van Geneeskunde voor het Volk. Omdat er voor voedingsadvies geen terugbetaling is voorzien vanuit de overheid vragen wij een bijdrage van 20 euro voor de eerste raadpleging (40 minuten) en 10 euro voor de aansluitende raadplegingen (20 minuten). Meer informatie vindt U op de webstek van onze diëtistes.

Hoe kan ik Geneeskunde voor het Volk financieel steunen?

Je wil GVHV financieel steunen? Elke gift is welkom! Iedere dag staan we paraat om aan meer dan 25.000 patiënten gratis zorgen te verlenen. We doen campagnes zoals rond het kiwimodel voor goedkopere geneesmiddelen. De orde der geneesheren probeert ons met boetes of meubelbeslag te muilkorven. Wetenschappelijk onderzoek in dienst van het volk.

GVHV is ook mede-organisator van ManiFiesta, het feest van de solidariteit. Met jouw steun geef je ons extra slagkracht voor onze strijd voor gratis geneeskunde in een gezonde maatschappij. Stort je bijdrage op rekeningnummer 001-1951388-18

Language