Geneeskunde voor het Volk / Herstal

Geschiedenis

De eerste groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Wallonië is opgericht in 1979 in Herstal. De mede-oprichter Johan Vandepaer, oorspronkelijk van de vlaamse kant van België is nog steeds 'alive and kicking' na 30 jaar gratis huisartsgeneeskunde en sociale strijd. De inzet van Geneeskunde voor het Volk Herstal wordt erg gewaardeerd door de 1500 patiënten, vrijwilligers en collega's ook van andere groepspraktijken en ook door progressieven uit de politieke, syndicale en academische kringen.

De regio rond Herstal heeft een sterke traditie van strijd met de vele fabrieken in de buurt zoals FN-Herstal en Palmolive, waar de andere mede-oprichtster dokter Lieve Dehaes een aantal jaren als arbeidster werkte. De oprichting van een groepspraktijk kwam tegemoet aan de verzuchtingen van communistische en andere progressieve syndicalisten eind jaren '70.

Tot vandaag zetten de artsen van Geneeskunde voor het Volk Herstal zich in voor betere arbeidsomstandigheden samen met de vakbonden. In 1992 bijvoorbeeld werd campagne gevoerd samen met de arbeiders van Fiberglas (een glasfabriek) tegen de fluor-pollutie. In 2005 werkte Celine Flandres, de jonge vrouwelijke dokter van GvhV Herstal mee aan de nationale studie van Geneeskunde voor het Volk over de problemen van werknemers tussen 50 en 55 jaar naar aanleiding van het generatiepact.

Er wordt ook geinvesteerd in medische kwaliteitsprojecten in samenwerking met de universiteit en andere groepspraktijken. Zoals het medisch project ter verbetering van de opvolging van diabetespatienten en een pilootproject om de samenwerking tussen dokters en verpleging te verbeteren. Johan Vandepaer is eveneens verkozen in de gemeenteraad van de PvdA in Herstal sinds de gemeenteraadsverkiezing van 2000 waarbij heel wat patiënten zich gemobiliseerd voelden.

Language